Asarina Pharma AB (publ) Rapport för andra kvartalet 2022 släppt

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Vi är glada att kunna rapportera fortsatta framsteg i vår fas IIa kliniska studie i Tourette syndrom under andra kvartalet 2022. Mer än två tredjedelar av patienterna är nu rekryterade, och antalet patienter som har hoppat av studien hittills är oväntat lågt, under 5 %. Studien är fortfarande fullt finansierad och vi förväntar oss fortfarande att rapportera topplinjeresultat under första kvartalet 2023.”

EKONOMISK UTVECKLING

  • De totala driftskostnaderna har minskat ytterligare till 4,0 miljoner kronor (Q2/2021: 16,0 miljoner kronor.) Detta återspeglar att alla resurser nu allokeras till vår fas IIa kliniska studie i Tourette
  • Vår nuvarande finansiering förväntas fortfarande att täcka alla kostnader för studien, som varar t.o.m sommaren 2023

FORSKNING OCH UTVECKLING

TOURETTE SYNDROM

  • 70 % av patienterna har rekryterats till Tourette-studien på två studieplatser i Köpenhamn
  • Antalet patienter som hoppat av studien hittills är oväntat lågt, under 5 %. Hittills har inga patienter hoppat av från vår största “aktiva dos”-grupp av de patienter som tar Sepranolon utöver sin vanliga behandling.
  • Under sommaren 2022 rekryterade vi våra första tonårspatienter (vid det danska nationella centret för Tourette vid Herlevs universitetssjukhus)
  • Sista patientens sista besök är fortfarande planerat till januari 2023.
  • Topline-resultat kommer att offentliggöras i slutet av första kvartalet 2023.

VD Peter Nordkild: “Om den fullständiga kliniska utvecklingen lyckas kommer Sepranolon att vara den första endogena, neuroendokrinologiska substansen som används för att behandla Tourette. Som sådan skulle den utgöra en helt ny behandlingsform – utan allvarliga biverkningar. Vi vill tacka för det fortsatta engagemanget från våra frivilliga patienter och våra utmärkta team vid Bispebjerg och Herlev universitetssjukhus i Köpenhamn.”

För att läsa rapporten i sin helhet besök: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, VD, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, finanschef, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-mail: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolon för allopregnanolonrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABA-Amodulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08.30.

Fler artiklar om Asarina Pharma