ASARINA PHARMA AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2021 PUBLICERAD

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: “Trots det senaste årets utmaningar är vi fortsatt engagerade i vårt mål att skapa en ny effektiv terapi till patienter med olika neurologiska störningar. Topplinjedata för vår fas IIa-studie i Tourette är fortfarande planerat till första kvartalet 2023, och studien är fortsatt fullt finansierad. Vi behåller vårt fulla fokus på Sepranolons potential och går framåt med fokus och optimism.”

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER

  • De totala rörelsekostnaderna minskade med mer än 50% till 38,3 Mkr.
  • FoU-kostnaderna sjönk till 29,9 miljoner kronor från 63,7 miljoner kronor 2020. Bolaget erhöll ett konvertibelt lån på 5,3 miljoner kronor från Östersjöstiftelsen. Vi räknar med att kassan på 21,7 miljoner kronor vid årsskiftet är tillräcklig för att finansiera fas IIa Tourette-studien.

FORSKNING OCH UTVECKLING 2021

FEBRUARI 11: Prof. Marco Bortolato (Univ. of Utah, USA) presenterar data från två nya prekliniska studier som bekräftar att Sepranolon undertrycker tics vid Tourette syndrom utan observerbara biverkningar.

JUNI 8: Patent- och registreringsverket i USA har beviljat ett patent för Sepranolon som behandling av Tourette syndrom, tvångssyndrom (OCD) och sjukligt spelberoende. 

JUNI 23: Topline-resultat från Asarinas fas IIa-studie med Sepranolon för menstruell migrän visade att en statistiskt signifikant skillnad jämfört med placebo inte uppnåddes i studiens primära och sekundära effektmått.

SEPTEMBER 28: En post hoc-analys av Sepranolon för PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom) visade att Sepranolon i doser på 10 mg vid undersökning av symptomreduktion i en utökad analys omfattande 9 dagar visade på en signifikant behandlingseffekt jämfört med placebo. (Den ursprungliga studien var inriktad på en undersökning av symptomreduktion under 5 dagar).

DECEMBER 22: Administrativt godkännande av två studieplatser för vår kliniska fas IIa-studie med Tourette syndrom erhölls efter en fem månader lång fördröjning till följd av administrativa eftersläpningar hos Köpenhamns Region Hovedstaden.

För att läsa hela rapporten vänligen besök: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, VD, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, finanschef, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-mail: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolon för allopregnanolonrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABA-Amodulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2022.

Fler artiklar om Asarina Pharma