Ökad försäljning och positiv resultatutveckling i december månad

Totala försäljningen för alla jämförbara butiker i RNB utvecklades positivt i december 2017 med +2,1% jämfört med föregående år. För jämförbara butiker i Sverige var ökningen +0,8% jämfört med föregående år. Under samma period sjönk den svenska klädmarknadens försäljning i jämförbara butiker med -4,7 procent enligt Stilindex.

Den positiva försäljningsutvecklingen för RNB innebar att rörelseresultatet, EBIT, också var bättre i december än under motsvarande månad föregående år.

Denna kommunikation innebär inte en prognos för det andra kvartalet 2017/2018 som helhet utan syftar till att säkerställa att kapitalmarknaden har tillgång till samma information.