Ökat antal aktier och röster i Catena Media plc

Antalet aktier och röster i Catena Media plc uppgår till 56 286 872 efter riktade nyemissioner om totalt 450 026 aktier.

I enlighet med ett pressmeddelande utfärdat den 8 november 2018, och enligt avtal som innebär att delbetalningen ska göras i aktier, har Catena Media beslutat om en riktad nyemission om 188 751 aktier som betalning av en del av köpeskillingen för förvärvade tillgångar i LeapRate.com.

I tillägg till ovanstående har bolaget beslutat om en riktad nyemission om 261 275 aktier – respektive 110 000, 91 275 och 60 000 aktier, i enlighet med bolagets incitamentsprogram.

Dessa nyemissioner har registrerats hos de Maltesiska myndigheterna i november 2018.

Efter nyemissionerna ökar antalet aktier och röster i Catena Media från 55 836 846 aktier till 56 286 872 och aktiekapitalet ökar till 84 430 EUR.

För ytterligare information, kontakta:   

Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, e-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, e-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt Maltas finansmyndighets, Malta Financial Services Authority, regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2018, kl. 08.00 CET.

Om Catena Media
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Mer information finns på www.catenamedia.com