Ökat antal aktier och röster i Cint Group AB (publ)

Per idag den 30 juni 2021 uppgår antalet aktier och röster i Cint Group AB (publ) till 137 221 803.

Antal aktier och röster har ökats till följd av att 587 254 nya aktier med motsvarande antal röster har emitterats som en del av köpeskillingen för bolagets förvärv av 91 procent av aktierna i GapFish GmbH den 1 juni 2021.  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Linzenbold, Head of Investor Relations
Tel: +46 708 252 630
E-post: patrik.linzenbold@cint.com

Denna information är sådan information som Cint Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 30 juni 2021 klockan 17.30.

Om Cint
Cint är en ledande global mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter. Cints mjukvara automatiserar insamlingsprocessen så att företag kan få tillgång till insikter snabbare och i stor skala. Cint har världens största plattform för digitala marknadsundersökningar, bestående av mer än 149 miljoner anslutna individer i mer än 130 länder. Fler än 2 600 företagskunder – inklusive SurveyMonkey, Zappi, Kantar och GfK – använder Cint för att accelerera insamlingen av konsumentinsikter och den egna tillväxten. Cint Group AB (publ), noterad på Nasdaq Stockholm, har ett snabbt växande team på 14 globala kontor, inklusive Stockholm, London, New York, Singapore, Tokyo och Sydney. www.cint.com.