Ändring av antal aktier och röster i Ovzon AB

Antalet aktier och röster i Ovzon AB (publ) har i juni, 2021 ökat med 203 940.

203 940 aktier har emitterats till deltagare i teckningsoptionsprogram 2018-2021.

Det totala antalet aktier och röster uppgår per den 30 juni, 2021 till 46 448 628.

Denna information är sådan som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni, 2021 kl. 17:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Johan Brandt, Finansdirektör, jbr@ovzon.com, +46 8 508 600 60

Ovzon erbjuder en banbrytande satellitbaserad mobil bredbandstjänst som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Vårt kompletta erbjudande fyller behovet av global uppkoppling för krävande kunder inom Försvar, Media, Marin, Flyg och NGO. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Solna, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm.