Bures har förvärvat aktier i Ovzon AB

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2018 kl 13:00.