Bures har förvärvat aktier i Ovzon AB

PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 18 maj 2018

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2018 kl 13:00.

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) har i samband med börsnoteringen av Ovzon AB (”Ovzon”), förvärvat 1.007.568 aktier motsvarande 12,0 procent av totala antalet aktier och röster i bolaget förutsatt att övertilldelningsoptionen i erbjudandet utnyttjas till fullo (motsvarande 13,1 procent om övertilldelningsoptionen ej utnyttjas). Ovzon noterades idag den 18 maj 2018 på Nasdaq First North Premier Stockholm. 

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Henrik Blomquist, Vd

Tel. 08 – 614 00 20