Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemissioner

Registrering av nyemissioner knutna till förvärven av Copiad Telecom AB och HC Telecom AB är nu klar hos Bolagsverket.

Nyemissionen 68 526 aktier till teckningskurs på 46,79 kr per aktie som utgör 50% av den initiala köpeskillingen för förvärvet av Copiad Telecom AB samt nyemissionen av 10 249 aktier till en teckningskurs på 54,63 kr per aktie som utgör 70% av tilläggsköpeskillingen för förvärvet av HC Telecom AB är nu registrerade hos Bolagsverket.

Det totala antalet aktier i bolaget efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 21 441 272 aktier. Genom emissionerna har aktiekapitalet i bolaget ökat till 21 441 272 kr.

Styrelsen i Transtema Group AB har även fattat beslut om nyemission knutna till förvärven av Copiad Telecom och Foki AB. 402 022 aktier till en teckningskurs på 30,63 kr per aktie som utgör 50% av tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Foki AB samt 325 000 aktier till en teckningskurs på 24,50 kr per aktie som utgör 100% av tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Copiad Telecom AB emitteras. Dessa båda emissioner förväntas bli registrerade hos Bolagsverket under juli månad.

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Antal anställda i koncernen är ca 340. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.