ORIFLAME-GRUNDAREN NOTERAR NCAB PÅ NASDAQ KRING DEN 5/6

STOCKHOLM (Direkt) Oriflamegrundaren Robert af Jochnick avser notera NCAB, som är en leverantör av mönsterkort till elektronikindustrin, på Nasdaq Stockholm med beräknad första handelsdag den 5 juni.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet i samband med noteringen innefattar en försäljning av befintliga aktier samt en nyemission av aktier i bolaget till ett värde om cirka 100 miljoner kronor (före transaktionskostnader).

Huvudaktieägarna kommer efter erbjudandet fortsatt ha ett väsentligt aktieinnehav i bolaget, heter det i pressmeddelandet.

Investeringsbolaget R12 Kapital, som ägs av Robert af Jochnick med familj, och Gogoy, ägt av NCAB:s styrelseordförande Christian Salamon, har uttalat att de avser vara kvar som aktieägare på lång sikt.

NCAB är enligt bolaget en marknadsledande leverantör av mönsterkort med en stark fabriksnärvaro i framför allt Kina. Bolaget, som grundades 1993, har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Per den 31 mars 2018 hade NCAB 365 anställda.

Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374 miljoner kronor till 1.400 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv.

Bolaget avser använda nettolikviden för att stärka sin balansräkning och på så sätt skapa förutsättningar för NCAB att fortsätta implementera sin tillväxtstrategi samt att fortsätta göra selektiva förvärv i linje med dess förvärvsstrategi.

Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt (utanför USA) samt till allmänheten i Sverige.

Fullständiga villkor för erbjudandet kommer att ingå i prospektet, som förväntas publiceras omkring den 24 maj 2018.

Carnegie Investment Bank har anlitats som global koordinator och bookrunner i samband med erbjudandet.