PEN Concept Group AB avnoteras från Spotlight Stock Market

PEN Concept Group AB (”PEN Concept”) har beslutat att inge en egen ansökan om konkurs. Se pressmeddelande från PEN Concept den 30 april 2020 ”PEN avbryter företagsrekonstruktion och ansöker om konkurs”. Med anledning av det har Spotlight beslutat att avnotera PEN Concept:s finansiella instrument (PENCON och PENCON TO 1) efter marknadens stängning idag den 30 april 2020.

Handeln kommer inte att återupptas.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
e-post
Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com