Penser Access: Attana – Effektivisera läkemedelsutveckling

Attanas affärsidé är att tillhandahålla snabba och kvalitetssäkrade forskningsresultat till läkemedelsbolag och forskare baserat på bolagets patenterade teknologier. Genom detta kan bolaget förkorta de långa och kostsamma processerna inom läkemedelsutveckling. Detta genomförs genom uppdragsforskning samt instrumentförsäljning. Kortare process leder till sikt till högre IRR för läkemedelsbolagen.

 

Vi har använt oss av en SOTP, DCF samt jämförelse med liknande bolag för komma fram till ett värde om 1,20 kr per aktie. Värdet bygger på att Attana lyckas kapitalisera på sin instrumentverksamhet samtidigt som uppdragsprojekten ökar både i antal samt pris. Sammanfattningsvis ser vi medelhög potential i aktien till hög risk. Vi räknar med att bolaget kommer behöva ta in kapital en gång till innan positivt kassaflöde kan nås. Vårt motiverade värde stödjer sig primärt på vår SOTP värdering vilket uppgår till 1,20 kr per aktien.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/atana_20191218.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se