Penser Access: Irisity – Högre takt än väntat i utrullning

Omsättningen i kvartalet uppgick till 9,72 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 37% Y/Y. Siffran var ca 25% över vårt estimat. MRR (Monthly recurring revenue) uppgick till 2,7 mkr, en ökning med 13% Q/Q. Rörelseresultatet uppgick till -2,9 mkr. Under kvartalet har bolaget tillförts 32,4 mkr i en riktad nyemission. Vi höjer våra försäljningsestimat för 2020 med 8% och för 2021 med 12%. Anledningen är den accelererande tillväxten i MRR. Då bolaget befinner sig i förhandlingar om stora kontrakt kan intäkter förskjutas eller justeras upp baserat på nyhetsflödet. Vi justerar även upp bruttomarginalen till 75% kommande år. Detta gör att våra EBIT estimat stiger med ca 3,3 mkr för 2020 och 8 mkr för 2021. Kapitaltillskottet samt den accelererade tillväxten i MRR bidrar till att vi höjer vårt motiverade värde till 17-19 kr vilket göra att vi ser en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/iris_20200213.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se