Penser Access: Upsales Technology – Accelererande ARR-tillväxt

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 17,5 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 16%, 2 mkr under våra estimat. ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 69,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt Y/Y om 22,4%. EBIT uppgick till 0,24 mkr vilket var ca 2 mkr under våra förväntningar. Vi höjer våra försäljningsestimat med ca 1% innevarande år och 2% 2021. Höjningen av försäljningsestimaten leder till att vi justerar upp EBIT och EPS med 3,5% 2020 och 5% 2021. Baserat på den accelererande tillväxttakten i ARR justerar vi upp vår motiverade värde till 31-33 kr vilket gör att vi ser en hög potential i aktien till en medelhög risk.

Brödtext:

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/upsales_20200213.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se