Utfall nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO6

Nyttjandeperioden är nu avslutad för de teckningsoptioner av serie TO6 som emitterades i samband med Parans Solar Lighting AB:s (“Parans”) emission av units under hösten 2018.

Nyttjandeperioden pågick från 6 januari 2020 till 7 februari 2020 och antal aktier som tecknades var 4 676 552 till teckningskurs 1,30 SEK och vilket tillförde bolaget 6 079 518 SEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 93 531,04 SEK och efter teckningen uppgår antal aktier till 56 793 893 och aktiekapitalet till 1 135 877,86 SEK.

 

Antal utnyttjade teckningsoptioner var 8 660 348 vilket är en nyttjandegrad på 84%.

 

                                                                                                                                                                     

 

 

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

 

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.