Parans Solar Lighting utreder förutsättningar för listbyte till First North Growth Market

Styrelsen för Parans Solar Lighting AB (publ) har beslutat att utreda förutsättningarna för en ansökan om listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är att kunna ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market under 2020.

Genom Parans nyligen offentliggjorda affär med kinesiska Qinqdao Photon Technology (QPT) går bolaget in i en ny intensiv fas i sin utveckling. Bolaget får en starkare ägarbas, starkare finansiell ställning och betydande internationella affärer.

Styrelsen har därför beslutat att utreda förutsättningarna för listning på Nasdaq First North Growth Market. Ett sådant listbyte har bedömts gynnsamt för aktieägarna, och skapar bättre förutsättningar för att göra bolaget attraktivt för en bredare investerarbas. Listbytet bedöms kunna ge förutsättningar för ökad likviditet i aktien och kan underlätta för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget. 

 

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com  www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo