Pepins största ägare stödjer samgåendet med FundedByMe

Pepins och FundedByMe föreslås gå samman och bilda en gemensam företagsgrupp. De största aktieägarna i Pepins meddelar att de stödjer samgåendet och avser att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från FundedByMe.

De största aktieägarna i Pepins – Investment AB Spiltan, Sjunnesson Grid AB, Vokerot Ventures AB, Lednil AB, Westerinvest AB och Silfverlok Invest – meddelar att de avser att ingå förhandsaccept och stödja samgåendet, villkorat av att FundedByMe reser minst 23 miljoner kronor genom Företrädesemissionen innan Erbjudandet genomförs (se pressmeddelandet från FundedByMe om Erbjudandet för mer information). Tillsammans representerar ovanstående ägare i Pepins 63,29 procent av kapital och röster.

Ägarna stödjer samgåendet eftersom det skapar möjligheter till synergier och en tydligare positionering på marknaden. Det blir möjligt att hjälpa företag med finansiering från tidig tillväxtfas och hela vägen till börsen. Tillsammans kan FundedByMe och Pepins uppnå en kritisk massa för att erbjuda en attraktiv produkt till både investerare och växande bolag. Vidare anser ägarna att utdelningen av finansiella tillgångar inför sammanslagningen bidrar till att synliggöra det aktieägarvärde som Pepins skapat de senaste åren.

I dagsläget står både FundedbyMe och Pepins inför ökade kostnader kopplade till expansion, utveckling av nya tjänster, certifieringar och regleringar. Kostnader som kommer att bli allt svårare för bolagen att bära på egen hand. En gemensam organisation blir mer kostnadseffektiv vilket leder till bättre lönsamhet.

"Som långsiktiga ägare är vi positiva till samgåendet", säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan och största ägare i Pepins. "Med större skalbarhet i affären kan Pepins och FundedByMe bli ett självklart alternativ för tillväxtbolag som söker finansiering och investerare som vill investera i spännande bolag. Vi har följt FundedByMe under lång tid. När bolaget under det senaste året fått nya storägare, bytt styrelse och ledning kände vi att det var en bra match för Pepins. Vi ser samgåendet som ett naturligt nästa steg och kommer fortsätta stödja det gemensamma bolaget på dess resa framåt. Digitalisering av kapitalanskaffningsmarknaden är bra för Sverige, framväxten av nya jobb och en demokratisering av ägandet i tillväxtbolag."

Lista på största ägare i Pepins

Namn Kapital (%) Röster (%)
Investment AB Spiltan 20,38 20,38
Sjunnesson Grid AB 12,94 12,94
Vokerot Ventures AB 12,12 12,12
Lednil AB 6,6 6,6
Westerinvest AB 6,42 6,42
Silfverlok Invest 4,83 4,83
Totalt: 63,29 63,29

 

För mer information, kontakta:
Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan, tel: +46-708 797 101 eller phb@spiltan.se

Om Spiltan:
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 7 miljarder kronor, med en portfölj består av tech, finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive, Besedo, P&E Fastigheter, XMReality, Train Alliance och Spiltan Fonder. Spiltan har över 5 000 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com. Mer information finns på Spiltan.se.