Teckna i Nordens främsta e-sportbolag

I reklamsamarbete med annonspartner till IPO.se

Fragbite Group – som tillhandahåller såväl Nordens största liga och community för e-sport som mobilspel på den globala marknaden – avser att lista bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market i samband med en nyemission om 15 MSEK med möjlighet till utökning om ytterligare 5 MSEK.

Bolaget driver en expansiv förvärvsstrategi och kapitalet från emissionen kommer användas till desamma samt för att säkerställa en fortsatt hög organisk tillväxttakt inom gruppen.

Fragbite.se grundades 2002 och är därmed ett av världens äldsta e-sportmediabolag. Bolaget driver idag bland annat Nordens största e-sportliga och e-sportcommunity. Under de senaste åren har Fragbite snabbt vuxit till att bli ett av Nordens främsta e-sportbolag som även producerar och publicerar innehåll för att enga­gera och attrahera e-sportintresserade.

E-sporten omvandlas till en central del av underhållningsindustrin

”Syftet med noteringen är att ge fans, anställda och andra investerare med ett genuint intresse för Fragbite Group och dess kunderbjudande möjlighet att delta i bolagets tillväxtresa”, säger bolaget i investerarmemorandumet i samband med listningen, och konstaterar även:

”E-sporten är global och håller nu på att omvandlas till en central del av underhållningsindustrin.”

Har 17 mobilspel i portföljen

Utöver e-sport tillhandahåller Fragbite Group mobilspel på den globala marknaden. Med 17 mobilspel i portföljen har Fragbite Group för avsikt att diversifiera den mer genom förvärv.

Marknaden för e-sport och spel har vuxit kraftigt under de senaste åren. Globalt förväntas tillväxten öka genomsnittligen med 14,3 procent respektive 9,4 procent på årsbasis fram till 2024 respektive 2023.

Genom Playdigious i maj 2021 fick Fragbite Group mer exponering mot den kinesiska marknaden genom främst titeln Dead Cells, som var det mest nedladdade spelet i hela Kina under de tre första dagarna av lansering och har idag över 1,5 miljon betalda nedladdningar.

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Fragbite Group AB (publ). Skills Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Emissionen: Omfattar högst 3 750 000 nyemitterade aktier.
Teckningskurs: 4,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod: 22 juni till 6 juli 2021.
Minsta teckningspost:Minst 1 375 aktier, motsvarande 5 500 SEK, därefter i jämna poster om 25 aktier.
Övrigt: Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer bolaget att tillföras en emissionslikvid om 15,0 MSEK före avdrag före transaktionskostnader. Bolagets styrelse har möjlighet att utöka Erbjudandet genom en utökningsoption bestående av ytterligare 1 250 000 aktier som kan tillför Bolaget ytterligare cirka 5,0 MSEK.