Peptonic Medicals företrädesemission övertecknad till 268 procent

Peptonic Medicals företrädesemission blev övertecknad till cirka 268 procent. Bolaget tillförs genom emissionen 25,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 0,7 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattade högst 23 273 087 aktier som gick att teckna för 1,09 kronor per aktie. Teckningskursen är nästan 37 procent under aktiens senaste stängningskurs på torsdagen.

Utspädningseffekten för aktieägare som inte deltog är cirka 12,5 procent.

”Vi är enormt stolta och glada över att intresset i Peptonic är så stort. Utfallet av emissionen blev så bra som vi kunde ha önskat oss. Tillskottet i kassan gör att vi kan fortsätta satsa på både nylanseringar och på att bredda vår portfölj med flera produkter som förbättrar kvinnors hälsa och välmående”, säger vd Johan Inborr.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire