Per Lindberg BidCo AB offentliggör erbjudandehandling gällande budpliktsbudet på Ranplan Group AB

2024-02-19

Den 15:e januari meddelade Ranplan att Per Lindberg, via sitt helägda bolag, Per Lindberg BidCo AB, ”Budgivaren”, offentliggjort ett budpliktsbud till samtliga aktiägare i Ranplan boende inom EES.

Budgivaren har idag publicerat ett pressmeddelande (klicka här) innehållande en hänvisning till erbjudandehandlingarna, som finns tillgängliga här.

RANPLAN GROUP AB (PUBL)
Styrelsen

 

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Isaksson, Styrelseordförande
Telefon: +1 (925) 586 3400 (notera tidszon, EST)
E-post: tomas.isaksson@ranplanwireless.com

Jon Ullmark, Styrelseledamot
Telefon: +46 (0) 703 41 47 84
E-post: jon.ullmark@ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
info@fnca.se

Om Ranplan Group AB (publ
Ranplan Wireless banbrytande mjukvarulösningar som hjälper till att fullända design, optimering och automatisering av trådlösa nätverk inomhus och utomhus, antingen isolerat eller i koordination. Våra lösningar gör det möjligt för ett ekosystem av företag att distribuera nästa generations trådlösa nätverk för en rad applikationer, som stöder flera tekniker som 4G LTE, 5G, Wi-Fi, IoT, TETRA och P25, vilket ger slutanvändarna en oöverträffad upplevelsekvalitet. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.