Personer i styrelse och ledning har tecknat units i företrädesemissionen

Personer i Fluicell AB:s (”Fluicell” eller ”Bolaget”) styrelse och ledning har, utöver sina teckningsåtaganden om cirka 205 TSEK, tecknat units med stöd av uniträtter i Bolagets nyligen avslutade företrädesemission motsvarande totalt cirka 218 TSEK, till ett totalbelopp om cirka 423 TSEK.

”Fluicell är i ett mycket spännande skede i sin utveckling, med både existerande produkter som tagits emot väl på marknaden och ett utvecklingsarbete som visar att vi fortsätter att ligga i forskningens framkant. Därför känns det självklart för oss att själva investera i bolaget”, säger Fluicells styrelseordförande Stefan Tilk.

Fluicell genomförde i oktober 2022 en företrädesemission av units och erhöll i samband med företrädesemissionen teckningsåtaganden om cirka 205 TSEK från medlemmar av Bolagets styrelse och ledning. Utöver lämnade teckningsåtaganden har styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare även tecknat units med stöd av uniträtter i företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 218 TSEK. Teckningsperioden i företrädesemissionen avslutades den 24 oktober 2022.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO

Telefon: +46 (0) 768 70 63 88

E-post:mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD

Telefon: +46 (0) 763 07 03 27

E-post: victoire@fluicell.com

www.fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning