Framgångsrikt Proof of Concept med RMD-sensorer i södra Afrika

Under de senaste veckorna har Railway Metrics and Dynamics AB (RMD) genomfört ett lyckat Proof of Concept av sin plattform i södra Afrika tillsammans med en ny samarbetspartner – sydafrikanska Indlela Connections.

Det handlar om flera av RMD:s PMU-sensorer som har monterats på ett koltåg som går mellan Eswatini och Moçambique.

– Vi kan konstatera att vår PMU-sensor fungerar och beter sig på samma sätt i södra Afrika som i Europa. Uppkopplingen längs sträckan har också varit mycketbra, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.

– Ett sådant här Proof of Concept visar hur enkelt det är att skala upp vår plattform på global nivå. Vi använder samma komponenter, IT-lösningar och arbetsprocesser i Afrika som i Europa, säger Jan Lindqvist.

– Detta innebär att vi nu har en produkt på marknaden i södra Afrika som kan övervaka både rullande materiel och infrastruktur. Och de uppgifter som PMU:n samlar in kan användas för att effektivisera godsflödena i regionen, säger Jan Lindqvist.

Indlela Connections arbetar från Johannesburg, Sydafrika, och är heltäckande inom logistik, infrastruktur och fastighetsutveckling. Företaget erbjuder rådgivningstjänster inom allt från godstransporter till hamn- och annan järnvägsverksamhet och ägs till 100 procent av sydafrikanska kvinnor som tillsammans har mer än 30 års erfarenhet av hamn- och järnvägstransporter.

– För denna specifika järnvägslinje mellan Eswatini och Moçambique är den mest uppenbara vinsten en effektivare drift. De kommer från och med nu att kunna hålla koll på varje vagn och se hur lång tid varje resa tar. Järnvägen blir säkrare, punktligare och mer tillförlitlig, säger Nyameka Madikizela, vd för Indlela Connections.

Indlela Connections kommer att representera Railway Metrics and Dynamics på södra Afrikas största järnvägsmässa Sara Rail Conference under veckan som kommer. 

Läs mer om Indlela Connections: https://indlelaconnections.com

FAKTA RMD:s PMU-sensor

  • Prestandaövervakningsenheten (PMU) är en realtidssensor som lätt kan monteras på boggin, det vill säga på de hjulpar som bär upp vagnen.
  • Varje PMU är utrustad med en GPS och en accelerometer som mäter rörelser i tre dimensioner.
  • Sensorerna kommunicerar med molnet via internetanslutning.

Kontakta oss för mer information

Peter Johnsson
Presschef

E-post: peter.johnsson@railwaymetrics.com
Telefon: 0708-33 78 91

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Läs mer om Railway Metrics and Dynamics här: https://railwaymetrics.com