ZINZINO AB (PUBL): Aktieteckning på grund av kvittningsemission

I enlighet med årsstämmans beslut den 15 maj 2022  har 94 316 nya Zinzino B-aktier emitterats med betalning genom kvittning av fordran till Kenneth Koh samt 63 969 nya Zinzino B-aktier med betalning genom kvittning av fordran till Enhanzz AG. Båda transaktionerna är kopplade till respektive förvärv.

Antalet B-aktier ökade totalt med 158 285 till 28 747 171. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 860 563. Utspädningen uppgick till 0,47 procent. Zinzinos aktiekapital ökade till 3 386 056,30 kronor.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien specialiserat på testbaserade, personanpassade kosttillskott. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg och ytterligare kontor finns i Europa, Asien, USA och Australien.