PharmNovo reser 67 MSEK – tar läkemedelskandidat för neuropatisk smärtbehandling in i klinisk fas

PharmNovo AB som utvecklar läkemedel mot neuropatisk smärta, så kallad nervsmärta, meddelar i dag att bolaget framgångsrikt har genomfört en emission om 67 miljoner kronor. I emissionen som leddes av investerarnätverket Sciety, deltog även Karolinska Development AB. Kapitalet ska användas till produktion av läkemedelssubstans, genomförandet av klinisk fas I-studie och fortsatt uppbyggnad av bolaget. 

Nervsmärta drabbar närmare 10 procent av befolkningen i Europa och USA och försämrar avsevärt människors livskvalitet. Läkemedelskandidaten PN6047 från PharmNovo är en helt ny typ av läkemedel, som i djurmodeller effektivt lindrar nervsmärta – utan de negativa biverkningar som förknippas med de läkemedel som finns på marknaden i dag.

De prekliniska studierna av bolagets kandidat PN6047 är genomförda, alla med goda resultat och till hösten beräknas fas I-studien kunna inledas.

”Vi är mycket glada över denna framgångsrika emission som gör att vi nu står väl rustade att ta vår läkemedelskandidat vidare till kliniska studier. Tack vare Sciety och deras stora investerarnätverk, som inkluderar betydande venture capital-bolag, har vi nu även stärkt vår ägarbas med Karolinska Development AB, som utöver kapital tillför djupt kunnande och ett stort internationellt kontaktnät”, säger Per von Mentzer, vd, PharmNovo.

”Denna emission är ett kvitto på det stora intresset för vårt arbete. Förutom kapitaltillskottet känns det också mycket tillfredsställande att ha en grupp av investerare med oss som delar vår vision om att förbättra livskvaliteten för de miljoner människor som lider av kronisk smärta”, säger Göran Lerenius, styrelseordförande i PharmNovo.

För mer information, vänligen kontakta: 

Per von Mentzer, vd
Tfn.: +46 705 443 250
E-post: per.von.mentzer@pharmnovo.com

Om PharmNovo

PharmNovo AB är ett läkemedelsföretag i klinisk fas med fokus på att utveckla säkra och effektiva läkemedel mot neuropatisk smärta – ett område där det i dag saknas tillräcklig behandling. Bolagets läkemedelskandidat PN6047 har i prekliniska studier visat effektiv lindring av nervsmärta i djurmodeller. Bolaget ser också klinisk potential inom andra områden som migrän, ångest/depression och kronisk hosta. PharmNovo grundades 2008 av Dr. Bengt von Mentzer, som har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och smärtforskning hos AstraZeneca. Bolaget har sitt huvudsäte i Medicon Village i Lund. Teamet består av namnkunniga forskare inom akademi och industri och bolaget har ett omfattande internationellt nätverk av ledande expertrådgivare. Besök också pharmnovo.com