Phase Holographic har säkerställt rörelsekapitalet fram till 2023 efter erhållet lånelöfte

Medicinteknikbolaget Phase Holographic har erhållit ett andra lånelöfte om 20 miljoner kronor. Bolaget har totalt erhållit låne­löften om 35 miljoner kronor, vilket bedöms säkerställa bolagets rörelsekapital fram till 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett andra låneavtal mellan Phase Holographic och danska Formue Nord ger bolaget möjlighet att påkalla lån om ytterligare 20 miljoner kronor. Sammantaget ger de två låneavtalen med Formue Nord bolaget möjlighet att påkalla lån om totalt 35 miljoner kronor till marknadsmässiga villkor.

Om inget annat överenskommes är avtalets löptid 24 månader. Aktiverade lån kan återbetalas kontant eller genom kvittning mot aktier. Corpura Fondkommission har agerat finansiell rådgivare avseende lånelöftet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire