Polaris har sålt en majoritet av sitt innehav i Jetpak

Jetpak Top Holding AB (publ) (“Jetpak” eller “Bolaget”) har informerats av Polaris-ägarna1 att de har sålt totalt 4 000 000 aktier i Jetpak, motsvarande cirka 33,3 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget, till en mindre grupp investerare inklusive långsiktiga institutionella investerare rådgivna av Paradigm Capital AG. Efter transaktionen äger Polaris 638 019 aktier i Jetpak motsvarande cirka 5,3 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

1 Polaris-ägarna” avser i) Polaris Private Equity III K/S och Kommanditselskabet af 1. marts 2009 (CIV), som representeras av sin general partner Polaris III Invest Fonden, och ii) Polaris Private Equity II K/S och Kommanditselskabet (CIV) af 8 februar 2005, som representeras av sina general partners Polaris Invest II ApS och Polaris II Invest Fonden.

Ansvariga personer

Informationen i detta pressmeddelande utgör insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och har offentliggjorts genom nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Jetpak Top Holding AB (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

För mer information vänligen kontakta:

Kenneth Marx, VD Jetpak. +46 (0) 73 368 54 00, kenneth.marx@jetpak.com

Om Jetpak

Jetpak är det enkla och snabbaste alternativet för prioriterade leveranser dörr till dörr. Vi erbjuder lösningar för både spontana transportbehov och skräddarsydd logistik. Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på tillgången till cirka 4000 flygavgångar dagligen och ett omfattande distributionsnätverk med cirka 700 budbilar. Detta är något som möjliggör att för marknaden kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter. Din leverans är vår viktigaste prioritet. Vi är Jetpak – enkla, snabbast & mest precisa. Jetpak Top Holding AB är noterat på Nasdaq First North Premier och handlas med ISIN-koden SE0012012508 och under kortnamn JETPAK. För ytterligare information, vänligen besök: https://jetpakgroup.com

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, e-mail info@fnca.se, telefon +46 8 528 003 99.