Polymer Factory Sweden AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Polymer Factory Sweden AB (“Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget grundades 2006 vid KTH Royal Institute of Technology i Stockholm och är idag en ledande leverantör av avancerade dendritiska polymera material och innovatör av dendritiska nanoteknologier.

Polymer Factory Sweden AB är ett svenskt nanoteknikbolag som bildades 2006 och är specialiserat på dendritiska material som kan användas i olika typer av medicinska behandlingar och biosensorer. Bolagets unika dendritiska material är biokompatibla, vattenlösliga och giftfria och kan bland annat användas som framtida bärare för effektiverare behandling av cancer- och neurologiska sjukdomar. Härutöver är Bolaget även specialiserade på kontraktsforskning åt större aktörer där dendritiska material skräddarsys utefter kundernas behov. Bolaget har två affärsområden med löpande global försäljning av mer än 300 produkter inom avancerade dendritiska material och SpheriCal®-kalibranter, Bolagets egen kalibrerings-teknologi inom masspektrometri. Bolagets kalibreringsteknik, som även är baserad på dendritiska material, effektiviserar samt förbättrar kalibreringsprocessen och stöder kunder i att skaffa mer exakta data genom masspektrometri-instrumentet, som vanligtvis används i t.ex. livsmedeltestning, läkemedelsupptäckt, virologi, biomedicinsk analys med mera.

Michael Malkoch, nuvarande VD i Polymer Factory Sweden AB och inkommande VD Elin Mignérus, kommenterar

Polymer Factory har uppstått av många års banbrytande forskning inom området dendritiska material och vårt team av forskare är kända för sitt arbete inom området. Forskningen som bedrivits har utvecklats till ett företag som nu har potential att påskynda dendritiska nanotekniska genombrott med global uppskalningspotential. Hittills har vår ledning – ett team av ledande forskare – tillbringat mycket av sin tid på forskning vid sina respektive institutioner, vilket innebär att Polymer Factory inte har haft den typ av ledning som behövs för att ta företaget till nästa nivå. Syftet med denna kapitalisering och notering är att se till att vi realiserar Polymer Factorys enorma potential. Elin Mignérus kommer att tillträda som blivande VD och medför sig värdefull ledningsexpertis från bioteknik-sektorn, och med Michaels fortsatta långsiktiga engagemang i Bolaget nu som CTO är den blivande organisationskompositionen en nyckelkomponent i vår strategi för att bygga en ny framgångsrik ledningsgrupp.

Det finns nu en exceptionell möjlighet att ta Polymer Factory till nästa steg och etablera partnerskap med flera stora multinationella företag med starka positioner inom respektive bransch. För att förverkliga denna potential välkomnar vi investerare att delta i börsintroduktionen på totalt cirka 18,2 MSEK genom aktier och teckningsoptioner före planerad notering på Spotlight Stock Market.

Erbjudandet
Teckningstiden i bolagets kommande nyemission av units inleds den 25 februari 2021 och avslutas den 11 mars 2021. Nyemission av units (aktier och vidhängande teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget cirka 18,2 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om 6,5 MSEK av nyemissionen genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 50 procent av den initiala emissionsvolymen. Genom en nyemission av units kan Bolaget erhålla cirka 13 MSEK (före emissionskostnader om cirka 1,28 MSEK och cirka 1,8 MSEK avseende ett redan erhållet brolån och ersättning till bryggfinansiärer uppgående till cirka 0,37 MSEK). Nettointäkterna från den första emissionen kommer således att uppgå till cirka 9,6 MSEK (exklusive brofinansiering om cirka 1,8 MSEK erhållen i februari 2021). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO 1 kan Bolaget erhålla cirka 5,2 MSEK (före emissionskostnader om cirka 0,5 MSEK). Erbjudandet omfattar högst 568 066 units, motsvarande 1 704 198 aktier. Lägsta gränsen för emissionen uppgår till cirka 10,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80,6 procent av erbjudandet.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera tillväxten i Bolaget för att bemöta kunders behov genom att rekrytera nyckelpersoner med kompetens inom försäljning, affärs- och produktutveckling. Likviden skall även användas till att investera i ytterligare en test- och forskningsanläggning, vilket skulle tillföra Bolaget med två laboratorier: ett dedikerat till dendritiska material och det andra till masspektrometrikalibranter. Dessutom ska emissionslikviden användas till underhåll och utbyggnad av IP-rättigheter för företagets patentportfölj samt för att erhålla nödvändiga ackrediteringar exempelvis kvalitetsstyrningssystem (QMS) och ISO13485.

Notering på Spotlight Stock Market
Polymer Factory Sweden AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 80,6 procent av emissionen (motsvarande 10,4 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien
Kortnamn: POLYMER
ISIN: SE0015244470
Teckningskurs: Varje unit består av 3 aktier och 1 vidhängande teckningsoption.Pris per unit är 22,80 SEK, vilket motsvarar ett pris per aktie om 7,60 SEK.
Första dag för handel:
Första dag för handel beräknas bli den 7 april, 2021

Information om teckningsoptionen
Kortnamn: POLYMER TO 1
ISIN: SE0015557293
Första dag för handel:
Första dag för handel beräknas bli den 7 april, 2021

 

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com