PostNord emitterar obligationer i SEK

PostNord AB (publ) har under gårdagen genomfört en obligationsemission om totalt 1,3 mdr SEK, varav 500 MSEK med tre års löptid och 800 MSEK med fem års löptid. Intresset för obligationerna var mycket stort och emissionen övertecknades.

Emissionslikviden kommer att användas främst för refinansiering av utestående lån. PostNord kommer att notera obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm.

Handelsbanken, Nordea och Danske Bank agerade som Joint Lead Managers för transaktionen.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 kl. 14.30 CET.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com