Pressmeddelande Sedermera fondkommision likviditetsgarant

Enligt tidigare kommunikation har AlphaHelix Molecular Diagnostics AB i samband med den riktade nyemissionen utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet är att främja en förbättrad likviditet i aktien och tillse att det finns en förutbestämd maximal spread (skillnad) mellan köp- och säljkurs. Sedermera Fondkommission påbörjar sitt uppdrag den 11:e juni 2021.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

VD Mikael Havsjö

070 788 12 08

mikael.havsjo@alphahelix.com

SO Ulrica Karlsson

073 800 12 59

Ulrica.karlsson@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument, diagnostik och förbrukningsvaror i Norden. Dotterbolaget Cybergene är pionjärer inom genetisk fosterdiagnostik sedan 2004.