Promore Pharma: Hårt rabatterad nyemission (Västra Hamnen)

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering med anledning av Promore Pharmas nyligen annonserade företrädesemission. På grund av utspädningen av befintliga aktieägare har vi reviderat ned det motiverade värderingsintervallet för aktien.

  • Företrädesemission om 75 MSEK med ovanligt stor aktierabatt
  • Ägarspridningen kan lätta framtida kapitalanskaffningar
  • Vi sänker värderingsintervallet till 10,60 – 16,80 SEK per aktie

Promore Pharma har sedan länge signalerat ett behov att lösa sitt kapitalbehov under året. Det var därmed ingen överraskning att bolaget annonserade en nyemission förra veckan. Storleken på emissionen och nivån på teckningskursen innebär emellertid en betydligt större utspädning av befintliga aktier än vi hade förväntat, vilket tvingar oss att se över värderingsintervallet.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Finances erbjudande inom uppdragsanalys.

Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: 
vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se