Q1 – Positiv inledning av året, Wands har toppat försäljningslistorna och omsättningen ökar

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 792 TSEK, (upp 56,5% jmf med 506 TSEK i Q4 2018).
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -3 383 TSEK (-3 665 TSEK i Q4 2018).
 • Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 25 697 TSEK (30 336 TSEK i Q4 2018)
 • Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 37 640 TSEK och 3,01 kr per aktie (40 900 TSEK och 3,27 kr per aktie i Q4 2018).

* Jämförelsetalen är mot Q4 2019 då koncernen bildades under 2018

Väsentliga händelser under perioden

 • Cortopia blev inbjudna av Oculus till att delta på “Developer Summit” för nästa generations hårdvara.
 • Cortopia har ingått partnerskap med Sony Interactive Entertainment för att utveckla spel till PlayStation VR. PSVR är en av de största och viktigaste VR plattformarna med sina dryga 4 miljoner sålda headsets.
 • Cortopia har demonstrerat ett nytt VR-spelkoncept på GDC för ledande tillverkare av
  VR-headsets vilket mottogs väl. Beyond Frames träffade även Magic Leap och andra ledande plattformsbolag inom AR och VR på GDC där framtida speltitlar demonstrerades.
 • Cortopia har mottagit en order om 0,5 MSEK på att göra Wands tillgängligt för ett nytt VR-headset. Fakturering sker när anpassningen av spelet slutförts.
 • Beyond Frames har förvärvat 38% av aktierna i Odd Raven Studios. Odd Raven Studios värderas till 15 MSEK före emission och köpeskillingen är en kombination av 3,75 MSEK som tillförs Odd Raven i en riktad nyemission samt med 315 546 nyemitterade aktier i BFE. Odd Raven ligger bakom det kritikerrosade spelet Carly and the Reaperman och utvecklar för närvarande ett nytt PC-spel i nära samarbete med en väletablerad publisher.
 • Cortopias VR-spel Wands toppade Oculus ”bästsäljar-lista” för Oculus Go och Gear VR. Wands popularitet håller i sig har därmed sålt bäst på plattformen under den dagen den 10 maj 2019.
 • Beyond Frames har förvärvat 55% av VITEI Sweden. Betalning sker med 1,1 MSEK kontanta medel genom riktad nyemission till VITEI Sweden samt med 138 017 nyemitterade BFE-aktier med tillhörande lock-up-avtal i 3 år. VITEI Sweden fokuserar helt på VR och teamet har lång erfarenhet av utveckling av VR-upplevelser. Teamet har producerat VR-spel för stora kunder såsom Oculus, Sony samt en rad andra japanska bolag i dataspelsindustrin. Deras roliga och nyskapande VR-upplevelser har blivit belönade med ett flertal priser världen över.
 • Oculus Quest lanserades den 21 maj 2019, vilket är ett prisvärt och mycket användarvänligt VR-headset som förväntas bli en viktig lansering för att sprida VR till bredare konsumentgrupper.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cortopias VR-spel Wands toppade Oculus ”bästsäljar-lista” för Oculus Go och Gear VR. Wands popularitet håller i sig har därmed sålt bäst på plattformen under den dagen den 10 maj 2019.
 • Beyond Frames har förvärvat 55% av VITEI Sweden. Betalning sker med 1,1 MSEK kontanta medel genom riktad nyemission till VITEI Sweden samt med 138 017 nyemitterade BFE-aktier med tillhörande lock-up-avtal i 3 år. VITEI Sweden fokuserar helt på VR och teamet har lång erfarenhet av utveckling av VR-upplevelser. Teamet har producerat VR-spel för stora kunder såsom Oculus, Sony samt en rad andra japanska bolag i dataspelsindustrin. Deras roliga och nyskapande VR-upplevelser har blivit belönade med ett flertal priser världen över.
 • Oculus Quest lanserades den 21 maj 2019, vilket är ett prisvärt och mycket användarvänligt VR-headset som förväntas bli en viktig lansering för att sprida VR till bredare konsumentgrupper.


VD har ordet

Det är glädjande att se att vi under det första kvartalet har fortsatt utvecklas åt rätt håll, både vad gäller omsättning och resultat. Det första kvartalet är säsongsmässigt svagare än det fjärde kvartalet med både Black Friday och efterföljande julhandeln. Trots detta ökade koncernens nettoomsättning med 56,5% jämfört med det fjärde kvartalet.

De viktigaste komponenterna i vår strategi är att investera i skickliga spelmakare och ge dem bästa möjliga förutsättningar för att kunna fokusera på att skapa rätt spel för den växande spelmarknaden inom AR och VR. Vi har under kvartalet köpt in oss i en ny spelstudio, Odd Raven Studios, som vi inlett ett nära samarbete med, och tror mycket på. Johan Högfeldt och Michael Cruseman är mycket duktiga spelmakare och det gläder oss att även Patrick Geuder, Director of Business Development på Mojang, vill fortsätta sitt engagemang i styrelsen. Patrick har varit en av nyckelpersonerna bakom succéspelet Minecraft. Odd Raven Studios är i full produktion med sitt kommande PC-spel, som produceras tillsammans med en väletablerad spelutgivare.

Arbetet med att skapa nya spel och göra våra befintliga spel tillgängliga på nya plattformar fortgår i alla våra studior och vi fortsätter vårt arbete mot att lansera ett flertal konkurrenskraftiga spel i den snabbt växande marknaden. Vi ser flertalet signaler på att VR-marknaden kan komma att få betydande volymer redan till årets julhandel och detta är vi väl positionerade inför. Våra befintliga speltitlar återfinns bland de mest sålda VR-spelen världen över och nya spännande spelsläpp kan förväntas ske innan den viktiga julhandeln.

Takten på teknikutvecklingen och satsningarna från ledande hårdvarutillverkare har fortsatt öka under årets inledande månader. Genom lanseringen av Oculus Quest ser vi starten på världens första dedikerade VR-spelkonsol, den tar upp striden mot Nintendo Switch som bärbar spelkonsol, som är både användarvänlig och relativt billig. Under det första kvartalet annonserade Sony att de totalt sålt över 4,2 miljoner headset och flera analyser pekar på att de sålt över 30 miljoner spel enbart för VR. I slutet av april tillkännagav även Valve, en av världens största PC-speltillverkare, att de själva kliver in på VR-scenen efter att tidigare varit teknikleverantör bakom HTC Vive. Deras nya headset Valve Index, har tagits emot väl av VR-publiken och detta ser vi som ytterligare en milstolpe det växande ekosystemet. Valve står även bakom Steam som är en av världens största app stores för PC-spel med över en miljard registrerade användarkonton. Steam stöder även VR-spel.

Vi för samtal med ett antal intressanta bolag, både om samarbeten och förvärv. Vi möter ett stort intresse för Beyond Frames och det finns fortsatt stora möjligheter att hitta intressanta studior. Efter det första kvartalets utgång förvärvade vi 55% av spelstudion VITEI Sweden som grundades av Giles Goddard. Giles är en mycket meriterad spelutvecklare, en legend i spelbranschen, och ligger bakom en mängd av Nintendos spelsuccéer genom åren såsom Starfox, Super Mario 64, 1080 Snowboarding och Steel Diver. Vi ser med glädje fram emot att inleda vårt samarbete med hans svenska team, lett av Alex May, som tidigare producerat VR-spel för stora kunder såsom Oculus, Sony samt en rad andra japanska bolag i dataspelsindustrin.

Vår position i marknaden för VR- och AR-spel är god och Beyond Frames står väl rustade att möta efterfrågan som vi förväntar oss öka i takt med den växande marknaden och när fler konsumenter köper de moderna och lättanvända headseten som kommer ut på marknaden.

VD

johan.larsson@beyondframes.com
+46 (0)79 100 22 90

Beyond Frames Entertainment är ett bolag verksamt inom dataspelsindustrin. Bolagets målsättning är att attrahera kompetenta spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom VR och AR.

Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma paraply. Avsikten är att detta ska ske dels genom förvärv av spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje, dels  genom organisk tillväxt.