Quickbit meddelar förändring i styrelsen

Styrelseledamoten Karin Burgaz har på egen begäran och av personliga skäl valt att avgå ur Quickbits styrelse. Karin Burgaz har varit styrelseledamot i Quickbit sedan den 31 mars 2021 och kommer idag att avgå. Styrelsen kommer i ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma för att välja en ny styrelseledamot.

“Vi är väldigt glada över det arbete Karin har bidragit med under det senaste året. Karin har varit en viktig del i Quickbits utveckling och för att nå de mål vi uppnått på vägen hit. När Karin nu av personliga skäl avgår önskar vi henne all lycka till, samtidigt som vi kommer att fortsätta det arbete som pågår i Quickbit för att nå våra långsiktiga mål”, säger Mikael Karlsson, Styrelseordförande i Quickbit.

Efter att Karin Burgaz idag avgår består styrelsen av ordföranden Mikael Karlsson och styrelseledamöterna Jan Frykhammar och Hammad Abuiseifan, tillika VD. Styrelsen är fortsatt beslutför, men kommer i ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma för att välja en ny styrelseledamot.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Karlsson, Styrelseordförande
mikael.karlsson@quickbit.com

 

————————————

 

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 20 april 2022 klockan 14.00.