Intervju med neonatolog om pågående klinisk studie, strategifokusering och planerat namnbyte – vd berättar mer i GPX Medicals investerarbrev

I vårens investerarbrev berättar vd Hanna Sjöström om den pågående kliniska studien på Irland där 65 patienter har monitorerats med NEOLA®, bolagets medicintekniska produkt för kontinuerlig lungmonitorering. I investerarbrevet intervjuas neonatolog Jurate Panaviene, som genomför de kliniska mätningarna i den prövarinitierade studien på INFANT Centre i Cork, Irland. Vd berättar om det planerade namnbytet till NEOLA Medical AB (publ) och om bolagets strategiska fokus på neonatal intensivvård samt presenterar bolagets nya medarbetare.

Investerarbrevet finns bifogat i pressmeddelandet samt på bolagets hemsida www.gpxmedical.se

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se