Quickbit tillförs 66,4 miljoner kronor från utnyttjande av teckningsoptioner

Fintechbolaget Quickbit avslutade vid årsskiftet utnyttjandetiden för bolagets teckningsoptioner TO 1. Totalt utnyttjades 20,74 miljoner teckningsoptioner, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 99,45 procent av teckningsoptionerna. Bolaget tillförs 66,4 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 0,3 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Quickbit emitterar 20,74 miljoner nya aktier och har därefter 88,46 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire