Raketech går med i Sper – stärker ytterligare fokus på ansvarsfulla affiliatetjänster i Sverige

Raketech har blivit beviljade medlemskap i Spelbranschens riksorganisation (Sper), som arbetar med att skydda konsumenter och andra intressenter i en reglerad svensk spelmarknad. Det ledande affiliatebolaget ansluter därmed till en grupp av verksamheter med det gemensamma målet att säkerställa en hållbar och sund spelbransch i Sverige.

”Sper ser till den svenska spelbranschens bästa, och att få bli en del av organisationen ger ytterligare bekräftelse på vårt tydliga engagemang att erbjuda ansvarsfulla affiliatetjänster. Vi är glada att få möjlighet att arbeta tillsammans med Sper, att lära oss från våra branschkollegor och dela med oss av vår kompetens att leverera tillförlitlig information till användare så att de kan fatta väl underbyggda och ansvarsfulla beslut”, säger Michael Holmberg, vd för Raketech.

”Vi tycker det är bra att Raketech kommer med i Sper. Raketech samarbetar redan med flera av våra medlemmar och är en viktig länk i kundlivscykeln. Ska vi prata spelbransch på riktigt och nå våra hållbarhetsmål är det klokt att involvera så många som möjligt”, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Sper startades som ett etiskt råd i syfte att skapa branschöverenskommelser för att skydda konsumenterna, och utvecklades i juli 2017 till en branschorganisation. Raketech har sedan tidigare erfarenhet från att erbjuda kasino- och sportmedieprodukter i reglerade marknader såsom Danmark och Storbritannien. Erfarenheten från att jobba i reglerade marknader kommer att ge värdefull kunskap till medlemmarna i Sper i syfte att gemensamt öka konsumentskyddet i Sverige.

”Vi är glada att få bli en del av Sper och ansluta till en organisation med syfte att utbilda konsumenter i ansvarsfullt spelande, och samtidigt säkerställa en långsiktigt hållbar omreglerad svensk spelbransch. Vi hoppas att vårt fokus på regelefterlevnad och ansvar från ett affiliateperspektiv ska addera värde till Sper och hjälpa till att utveckla branschen”, säger Scott Collins, Head of Communications and Corporate Responsibility på Raketech.

Raketech är dedikerat till att skydda spelbranschen och erbjuda innehåll som främjar en trygg och säker upplevelse för användarna. Bolaget har sedan tidigare publicerat ett ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster som tydligt påvisar dess hållning i frågor som rör regelefterlevnad och ansvar.

För mer information, kontakta gärna press@raketech.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2018 kl. 8.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser är Certified Adviser. För mer information, besök www.raketech.com.