Rättelse: Tendo beviljas bidrag från Vinnova för klinisk validering samt utveckling av generisk version av Tendo OneGrip inför CE-märkning

Rättelsen avser kompletterande information gällande projektets tidsplan, uppdelning samt villkor för utbetalning av bidraget.

Tendo AB (”Tendo” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har beviljats ett bidrag på 3 000 000 kronor från Vinnova för utlysningen ”Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022”. Bidraget är ett maximalt bidrag under projekttiden och är uppdelat på bidrag till Tendo AB på 2 702 515 kronor och Tendos samarbetspartner Sigma Lundinova AB på 297 485 kronor. Maximal andel som bidraget får utgöra av de stödberättigande kostnaderna är 35 procent. Förutsatt att projektet påbörjas pågår det från april 2023 till maj 2024 och bidraget betalas ut i omgångar efter att uppnådda delmål rapporteras till Vinnova. Utbetalningsplanen är preliminär och kan justeras beroende på den faktiska förbrukningen av Bolagets medel.

Bidraget från Vinnova på 3 000 000 kronor inom utlysningen ”Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022” ska användas för att utföra den första kliniska valideringen av Tendo OneGrip samt för att genomföra en teknisk utveckling mot en generisk produktversion och CE-märkning. Projektet kommer att bedrivas tillsammans med utvalda partners inom bland annat elektronikutveckling och klinisk kompetens.

Bidraget är ett maximalt bidrag under projekttiden och är uppdelat på bidrag till Tendo AB på 2 702 515 kronor och Tendos samarbetspartner Sigma Lundinova AB på 297 485 kronor. Maximal andel som bidraget får utgöra av de stödberättigande kostnaderna är 35 procent. Projektet startar i april 2023 och pågår till maj 2024 där betalning från Vinnova görs i omgångar till Tendo baserat på faktiska förbrukningen av medel och att vissa delmoment rapporteras in till Vinnova. Preliminära utbetalningsdatum och belopp är enligt följande:

  • 2023-05-02 – 666 666 kronor
  • 2023-08-01 – 666 667 kronor
  • 2023-10-17 – 666 667 kronor
  • 2024-02-06 – 800 000 kronor
  • 2024-05-14 – 200 000 kronor

Utbetalningsplanen är preliminär och kan justeras beroende på den faktiska förbrukningen av Bolagets medel, den förutsätter också att Tendo följer projektplanen och rapporterar enligt anvisningar från Vinnova.

För närvarande går Bolaget in i en initial försäljningsfas där varje Tendo OneGrip specialanpassas för varje enskild användare. Detta medför vissa fördelar men begränsar produktens skalbarhetspotential. För att kunna producera Tendo OneGrip på ett mer kostnadseffektivt sätt och effektivare nå ut till fler internationella marknader kommer Bolaget att bygga vidare på den befintliga produktens kärnteknik för att optimera den till en mer generisk version som kan CE-märkas. Den generiska versionen ska sedan valideras i en klinisk studie. Underlaget från studien kommer att användas för att förbereda ansökan om CE-märkning.

Vi är mycket glada för det ekonomiska stöd som vi har blivit beviljade från Vinnova. Bidraget innebär att vi kan säkerställa ett kvalitativt och effektivt arbete med den kommande kliniska studien med Tendo OneGrip och även utveckla en generisk version av vår produkt som vi kan producera på ett mer kostnadseffektivt sätt och nå ut till fler internationella marknader”, säger Sofie Woge, VD på Tendo.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:

Sofie Woge, VD, Tendo

Telefon: (+46) 760 – 21 22 13

E-post: sofie@tendoforpeople.se

Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se

Denna information är sådan som Tendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-30 16:26 CET.