Raybased genomför informationsträffar i samband med den pågående företrädesemissionen

I samband med den pågående företrädesemissionen (teckningstid 8 – 25 maj) om 16,74 MSEK före emissionskostnader i Raybased kommer ytterligare informationsträffar att anordnas. Där kommer Lennart Olving, VD och Carl Billton, Marknad- och säljansvarig att redogöra för Raybased verksamhet.

Den 21 maj med början 17.50 genomförs en informationsträff i Stockholm på 7A STRANDVÄGEN (kontorshotellet på Strandvägen 7A).
Anmälan sänds till ulf.hellzen@consensusam.se , alternativt ring +46 70-8241447.

Den 22 maj genomförs en informationsträff tillsammans med Aktiespararna i Malmö (pågår 08.00-19.00. Raybased presenteras 15.40-16.10) på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8.
Anmälan sänds till event@aktiespararna.se , alternativt ring +46 8-5065 1500.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Raybased AB (publ) utvecklar och säljer ett öppet, trådlöst nätverk för fastighetsstyrning, som på ett kostnadseffektivt och användarvänligt sätt övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter avseende t ex värme, ventilation och belysning.

Systemet kommunicerar med och kan samordna befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration med Internet-of-Things-tjänster (IoT). Systemet möjliggör – förutom optimering av enskilda funktionaliteter i fastigheten – en samordnad styrning och optimering av hela fastigheten. Systemet möjliggör också en relativt andra system snabb, enkel, kostnadseffektiv och till stora delar automatiserad installation. Vidare uppvisar systemet ett antal innovativa egenskaper och kundfördelar.

Marknadspotentialen är betydande. Raybased har som mål att i år öka omsättningen väsentligt och Utförda installationer ger goda förutsättningar för följdaffärer under 2018. Ytterligare funktionalitet kommer dessutom att utvecklas under innevarande år, vilket bedöms ge ökade möjligheter för Raybased.

Omsättningsökningen accelereras av bolagets samarbeten med bl a Bravida och Telenor. Raybased har på kort tid ackumulerat en god kundbas, där ett antal kunder redan är återkommande och affärer har gjorts med större fastighetsbolag. Referensbasen av svenska kunder underlättar den fortsatta expansionen i Sverige och utomlands, där övriga Norden utgör ett första steg och Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA ett andra steg. Även Kina utgör en intressant marknad. Raybased har som mål att bli ett globalt teknologiledande bolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning. 

Mer information lämnas av:

Lars Elmberg, styrelseordförande, Raybased AB
Tel +46 708-237 004, e-mail lars.elmberg@raybased.com

Lennart Olving, CEO, Raybased AB
Tel +46 725-486 688, e-mail lennart.olving@raybased.com

Om Raybased AB 

Raybased AB (publ) är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds fokus är att förenkla vardagen via digitalisering.

www.raybased.com