Vd för Raybased tecknar hela sin andel i pågående emission

I en pågående emission för Raybased Holding AB (publ) tecknar nu företagets vd Jonas Almquist sig för hela sitt innehav.

Styrelsen för Raybased Holding AB (publ) informerar nu om att företagets vd Jonas Almquist i pågående emission kommer att teckna sig för hela sitt innehav. Detta innebär att Jonas Almquist efter emissionen kommer att inneha 3 442 473 aktier i Raybased Holding AB (publ), motsvarande en ägarandel på cirka 4,67 %.

Styrelsen har tidigare meddelat att bolagets emission är garanterad till 100 % av Raybaseds största ägare Johan Karlsson, vd Slättö Förvaltning AB/Neptunia Invest AB samt av styrelseordförande Fredrik Brodin, vd Offentliga hus, styrelseledamot Jan Eriksson, CFO Neptunia och Kvarnvreten Equity som ägs av Kvarnvreten Fastigheter.

 

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist                                                            
Vd, Raybased AB (publ)                   
Telefon: +46 702 58 38 88                         

jonas.almquist@raybased.com   

Fredrik Brodin
Styrelseordförande, Raybased Holding AB (publ)
Telefon: +46 708 88 66 65

fredrik.brodin@raybased.com 

 

Om Raybased Holding AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag som erbjuder trådlösa tjänster för effektiv och användarvänlig fastighetsförvaltning. Tjänsterna bygger på användarvänlighet, visualisering och ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation och datainhämtning. Mjukvaruplattformen Raybased 2Way tillgängliggör data från fastigheten och från externa system direkt till fastighetsägarens olika system och applikationer. Raybaseds målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift öka lönsamheten, minska miljöpåverkan och förenkla vardagen för fastighetsägare.

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

www.raybased.com