Readly handlas lägre än teckningskursen på femte handelsdagen

Digitala magasinbolaget Readly började i förra veckan den 17 september att handlas på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Erbjudande att teckna aktier övertecknades mer än tio gånger. Teckningskursen var 59 kronor per aktie.

Aktien steg på premiärdagen till 67 kronor som högst betalt. Aktien har därefter tappat successivt och idag på den femte handelsdagen den 23 september faller aktien under teckningskursen. Aktien hade klockan 14:35 fallit 3,5 procent till 58,40 kronor senast betalt. Det är en nedgång på 1,0 procent jämfört med teckningskursen på 59 kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire