Recyctec fastställer teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner

Miljöteknikbolaget Recyctec har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner TO 3B och TO 5B till 9,83 kronor per B-aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Anmälningsperioden inleds den 17 november och pågår till den 30 november. En teckningsoption TO 3B respektive TO 5B ger rätt att teckna en ny B-aktie till teckningkursen 9,83 kronor.

Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO 3B och TO 5B att tllföras 4,1 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 280 000 kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire