Redsense Medical erhåller marknadsgodkännande i Europa och Kanada för automatisk avstängning av blodflödet som fungerar med alla dialysmaskiner

Redsense Medical har erhållit marknadsgodkännande i Europa och Kanada för en prototypversion av Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. En studie av funktionaliteten vid behandling av patienter planeras i Kanada under första till och med tredje kvartalet 2018.

Prototypversionen av Redsense Clamp är godkänd som medicinsk produkt klass 1 i Kanada och har dessutom erhållit CE-märkning i Europa som klass 1 produkt.

– Redsense Clamp gör att vi kommer att kunna erbjuda alla våra kunder samma branschledande patientsäkerhet vid hemodialys som vi idag endast kan leverera med dialysmaskinen DBB-EXA från Nikkiso. Det var denna funktionalitet som erbjöds i vår affärspartner Spindials bud i den stora offentliga upphandlingen i Italien under hösten 2017, där Spindial utsågs till en av vinnarna, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Redsense Clamp förväntas göra bolagets alarmsystem mer attraktivt för framförallt bolagets erbjudande inom den växande marknaden för dialys i hemmet där det inte finns personal som kan stänga av dialysmaskinen.

– Dialysbehandling i hemmet istället för hos en vårdgivare leder ofta till både lägre vårdkostnader och högre livskvalitet, men risken för blodläckage är fortfarande en källa till oro. Genom att framöver kunna erbjuda Redsenses branschledande patientsäkerhet till alla dialyspatienter, oavsett dialysmaskin, tar vi ett viktigt steg framåt i vårt arbete med att förbättra dialysvården, säger Patrik Byhmer.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ) Telefon: +46 (0) 35 – 10 60 30 E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018.