Refine Group säljer varumärket Yaytrade och har valt att avbryta det kommunicerade planerade förvärvet av samtliga aktier i en varumärkesbyrå

Refine Group AB (publ) (”Refine” eller ”Bolaget”) har ingått ett bindande avtal med Jotunfjell Partners AS (“Köparen”) om att sälja varumärket Yaytrade och vissa andra immateriella rättigheter från den tidigare verksamheten som bedrevs av Spherio Group AB (publ) (“Transaktionen”). Köparen är en ledande strategisk investerare inom detaljhandeln som äger flera etablerade verksamheter, bland andra Best of Brands.

Transaktionen är i linje med Refines tidigare kommunicerade strategi om att fortsätta att renodla koncernen efter det omvända förvärvet. Affären kommer inte att ha någon materiell effekt på Refines finansiella position.

Refine offentliggjorde i ett pressmeddelande den 16 juni 2023 att Bolaget hade ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i en design- och varumärkesbyrå för en preliminär köpeskilling om 9 000 000 kronor som skulle erläggas med nyemitterade aktier i Bolaget. Refine har efter avslutad due dilligence-granskning valt att inte fullfölja förvärvet av aktierna. Den avbrutna transaktionsprocessen medför inte några materiella kostnader för Refine eller utspädning för dess aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ)
Telefon: +46 73 525 08 45
E-mail: ir@refinegroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Refines nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Information om Refine Group

Refine är en varumärkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar livsstilsvarumärken inom den digitala handeln. Koncernen ska genom sitt ekosystem nå synergier genom kompetensdelning och samordning av funktioner som digital marknadsföring, logistik, distribution och produktutveckling. Koncernen är uppdelad i två affärsområden: Products och Digital Services.

Refine Groups aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet REFINE. Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås via telefon: +46 (0)8-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

För ytterligare information, se: www.refinegroup.com.