Regina Fritsche Danielson tar plats i Fluicells styrelse

I samband med årstämman den 17 maj 2022 i Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) valdes Regina Fritsche Danielson som ny styrelseledamot. Danielson, som är Senior Vice President and Head of Research and Early Development på AstraZeneca,  har omfattande erfarenhet inom hjärt-kärlsjukdomar och regenerativ medicin — en expertis som utgör ett betydande tillskott till Fluicells satsning på avancerade terapier.

Dr. Regina Fritsche Danielson disputerade i kardiovaskulär fysiologi och farmakologi vid Göteborgs universitet 1993 och har en bred vetenskaplig bakgrund från bland annat Göteborgs universitet och University of Ottawa inom kardiovaskulär fysiologi. Idag är Danielson Senior Vice President and Head of Research and Early Development, Cardiovascular, Renal and Metabolism på AstraZeneca, och leder läkemedelsutveckling från target discovery genom klinisk proof-of-concept inom områdena obemött medicinskt behov och kardiovaskulära och metabola sjukdomar, med ansvar för över 340 medarbetare. Forskningsverksamheten som Danielson leder har som huvudfokus att utveckla läkemedelsterapier med precisionsmedicin och regenerativa metoder som strategiska nyckelkomponenter.

Danielson är ledamot i flera styrgrupper för olika strategiska forskningssamarbeten, inklusive British Heart Foundation Centre for Research Excellence (CRE) Cambridge, och sitter i styrgruppen för fysiologi inom Medical Research Council (MRC). Regina är också rådgivare för bland annat MRC Institute of Metabolic Science strategy University of Cambridge.

Regina äger inga aktier i Fluicell och är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se