Registrering av nyemission av nya aktier hos Bolagsverket

Bolaget meddelar idag att den riktade nyemission av aktier beslutad av styrelsen den 26 januari 2018 med utnyttjande av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2017, har registrerats hos Bolagsverket. Ett antal om 8 897 960 stycken nyemitterade B-aktier har registrerats. Bolagets totala antal registrerade aktier uppgår efter denna registrering till 36 806 667 stycken, varav 600 000 A-aktier och 36 206 667 B-aktier.

Bolagets aktiekapital har med denna registrering ökat med 444 897,95 kronor och uppgår efter denna registrering till 1 840 333,35 kronor.

Dessa nya aktier, 8 897 960 stycken B-aktier fördelas efter denna registrering hos Bolagsverket ut till respektive tecknare via emissionsinstitut, och kan därefter vara möjliga för handel på marknadsplatsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Recyctec-img

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.