Riktad emission registrerad hos bolagsverket

Utöver genomförd företrädesemission har IDL Biotech AB (publ) även genomfört en riktad emission, som nu är registrerad hos bolagsverket.

Den extra bolagsstämman den 25 oktober 2018 beslutade om en riktad emission till Labbex Förvaltnings AB. Betalningen skedde genom kvittning av fordran på 3,5 MSEK. Efter kvittningen är hela låneskulden avbetalad.

Genom den riktade emissionen ökar IDL Biotechs aktiekapital med 1 166 666,4 SEK, från 24 057 604,4 SEK till sammanlagt 25 224 270,8 SEK, och antalet aktier kommer att öka med 2 916 666 aktier, från 60 144 011 aktier till 63 060 677 aktier. 

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Berg

VD

IDL Biotech AB (publ)
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market.