IDL Biotech AB avnoteras från Spotlight Stock Market

Spotlight har efter ansökan från IDL Biotech AB (Bolaget) beslutat att avnotera Bolagets aktie (IDL). Sista dag för handel i Bolagets aktier är den 4 augusti 2021. 

Eftersom AroCell AB kontrollerar mer än 90 procent av samtliga aktier och röster, samt har meddelat avsikten att påkalla inlösenförfarande av resterande aktier i Bolaget, har Spotlight beviljat Bolagets ansökan om avnotering och därmed beslutat att avnotera Bolagets aktier från Spotlight. 

 

För ytterligare information kontakta:

IDL Biotech AB (publ)

idlbiotech@idl.se

+46 8 799 67 50

 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro-diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. Bolagets aktier (IDL) är noterade på Spotlight Stock Market.