Saab får mångmiljonbelopp från australiska regeringen för att utöka verksamheten

Saab Australia har fått ett bidrag på ett mångmiljonbelopp från australiska regeringen för att utöka sin anläggning i närheten av Adelaide, Australien. Expansionen utgör en del i Saabs strategi för internationell tillväxt som fokuserar på att skapa stark lokal närvaro i utpekade länder, varav Australien är ett.

Saab växer i Australien och har nu blivit beviljat ett bidrag på AUD 22,6 miljoner (cirka SEK 164 miljoner) genom australiska regeringens Modern Manufacturing Initiative som syftar till att stärka tillverkningsindustrin i landet. Bidraget används för att upprätta en toppmodern anläggning, Sovereign Combat System Collaboration Centre, som blir det första i sitt slag i Australien. Centret kommer att ligga i anslutning till Saabs befintliga anläggning utanför Adelaide och har som syfte att främja samverkan inom ledningssystemområdet.

Andy Keough, chef för Saab Australien, säger att det är Saabs växande personalstyrka, expertis och erfarenhet som gör att företaget kan leverera komplexa och innovativa lösningar till Australiens försvarsmakt och andra kommersiella kunder, vilket också gör att Saab står inför en stark framtid i Australien.

-Vi har funnits i Australien i tre decennier och är mycket glada att göra den här ytterligare investeringen som gör det möjligt för oss utveckla verksamheten vidare och bidra till tillväxten av den australiska försvars- och tillverkningsindustrin. Bidraget är ett komplement till Saabs investering på AUD 55 miljoner (cirka SEK 400 miljoner) för att utöka anläggningen i Adelaide med runt 80 procent under en 18-måndadersperiod. Utökningen innebär att runt 450 jobb kommer att skapas, såväl för Saab som för underleverantörer.

I den nya anläggningen upprättas bland annat en utbildning inriktad på ledningssystem och lokaler för produktions- och prototyparbete, systemintegration och testverksamhet.

Byggnationen kommer att påbörjas senare i år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab
Facebook: @Saab 
LinkedIn: Saab Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.