Safe Lane Gaming justerar indikativ tidsplan för tidigare kommunicerad företrädesemission i december.

Safe Lane Gaming AB (“SLG”) beslutade på extra bolagsstämma den 4 oktober 2021 att genomföra en företrädesemission av units (aktier och teckningsrätter) och två riktade emissioner av teckningsoptioner. Beslutet innehöll även en indikativ tidsplan där teckningsperioden gällande företrädesemissionen sattes till 8-22 december 2021. Dessa datum gäller inte längre och SLG kommer att kommunicera nya förhållningsdatumdatum för företrädesemissionen så snart företrädesemissionens prospekt är godkänt, vilket beräknas ske inom kort.

För mer information, kontakta Bolaget på:
Jesper Nord
Telefon: +46 733 291329
ir@safelanegaming.com
www.safelanegaming.com

Safe Lane Gaming AB (SLG)
SLGs affärside är att vara förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten.