Safello Group AB har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har idag, den 6 maj 2021, godkänt Safello Group AB:s (”Safello” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”).

Handel i Safellos aktier kommer inledas på Nasdaq First North den 12 maj 2021 under kortnamnet SFL. I samband med ansökan har Safello tagit fram ett tilläggsdokument som har godkänts av Nasdaq och finns publicerat på Bolagets hemsida.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till Safello. Advokatfirman Schjødt och KassaiLaw AB är legala rådgivare till Safello. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frank Schuil, VD, Safello Group AB
E-post: 
press@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 722 52 34 51

Om Safello
Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är reglerat av Finansinspektionen sedan 2013.