Sammanfattning av IPO – Nustay A/S

Bolaget

Nustay A/S (”Nustay” eller bolaget) är ett danskt OTA (Online Travel Agency) bolag grundat 2014. Nustay förmedlar hotellbokningar till kund via hemsidan Nustay.com. Genom hemsidan förmedlas hotellerbjudanden i staden som eftersöks. Hotellen kan därefter sorteras och filtreras fram genom olika parametrar såsom t.ex.: Betyg, pris och läge. Nustay har idag avtal med hotell-förmedlare som ger dem tillgång till över 1.5 miljoner hotell världen över. Bolaget är även ett av de enda mindre företagen på OTA-marknaden som innehar ett direkt avtal med Google Hotel Ads, vilket är Googles egen marknadsföringstjänst för hotellbokningar.

Produkter

Nustay särskiljer sig från sina konkurrenter genom att kunna leverera skräddarsydda erbjudanden till sina kunder. Detta genom ett ”log-in” system där kunden inte bara kan specificera sina datum och preferenser för pris och resmål men också personliga preferenser såsom om man reser med barn, typ av restauranger i närheten, nära till shopping mm. Nustay har även möjligheten att (med kundens godkännande) scanna av dennes sociala medie-profiler för att ytterligare kunna skräddarsy erbjudanden på hemsidan.

Affärsmodell

Nustay kombinerar låga priser och ett stort utbud av olika hotell direkt ut till konsumenten, bolaget hänvisar till sin egen affärsmodell som en hybrid affärsmodell där de kombinerar B2B-modellen med B2C-modellen. Denna affärsmodell görs möjlig genom Nustays IT plattform, avtal med ledande B2B hotell-förmedlare och avtal med marknadsledande B2C hotell-förmedlare såsom Expedia, Priceline och Agoda. Resultatet blir att Nustay i de flesta fall kan erbjuda ett lägre pris än sina konkurrenter på marknaden.

En vidare central del av bolagets affärsmodell är att kunderna betalar för sina hotellrum vid bokningen men Nustay betalar inte hotellet förrän upp till 30 dagar efter kunden har checkat ut. Detta möjliggör ett starkt kassaflöde vilket ämnar finansiera Nustays fortsatta tillväxt. De pengar Nustay får in på detta sätt fördelas sedan mellan bolaget och hotellen. Detta refereras till som handled revenue och tas upp senare vid de ekonomiska målen.

Marknader

Under 2017 spenderades 3 485 miljarder DKK på hotellrum världen över. Utav den marknaden stod onlinebokningar för ca 43%, eller 1 503 miljarder DKK under året. Online-delen av hotellbokningsmarknaden har under åren 2014-2017 växt med i snitt 7% per år och bolaget förväntar sig att den kommer fortsätta växa med i snitt 9% per år mellan 2017-2020.

Figur 1. Hotellbokningsmarknaden till storlek, uppdelat på offline och online samt estimat för framtida år.

Med sin prissättning på 12-40% på varje transaktion ser bolaget en rimlig tillgänglig marknadsstorlek mellan 180 och 601 miljarder DKK att kunna ta del av. Tillsammans med den förväntade tillväxten på 9% per år ser Nustay en tillgänglig marknadsstorlek på 233 till 775 miljarder DKK år 2020. Bolaget anser att marknaden är stor och att marknadsstorleken inte är en begränsning för Nustays framtida planerade tillväxt.

Marknaden för OTA:s är aktiv inom uppköp och de senaste åren har det skett flera stora affärer. Nedan visas några av de större transaktioner som har gjorts.

Figur 2. Uppköp som gjorts inom marknaden de senaste åren.

Konkurrenter

Nustays främsta konkurrenter är de nuvarande stora hotellbokningsplattformarna Booking.com, Hotels.com, Sexret Escapes, Kayakoch Thomas Cook. Tabellen nedan, baserad på Nustays prospekt, visar hur konkurrenterna och Nustay skiljer sig samt på vilka områden de är lika.

Figur 3. Hur Nustay och deras konkurrenter särskiljer sig på diverse områden.

Ekonomisk översikt

Finansiella mål 2019:

  • Ha tvåsiffrig tillväxt i handled revenue på månatlig basis.
  • Inom 12 månader från börsnotering på Spotlight Stock Market – nå en punkt där bolaget har en handled revenue på över 40 miljoner.
  • Inom 12 månader från börsnotering på Spotlight Stock Market – nå en punkt där bolaget har en nettointäkt på över 4 miljoner DKK.

Finansiella mål 2020:

  • Ha tvåsiffrig tillväxt i handled revenue på månatlig basis.
  • Inom 24 månader från börsnotering på Spotlight Stock Market – nå en punkt där bolaget har en handled revenue på över 100 miljoner DKK.
  • Inom 24 månader från börsnotering på Spotlight Stock Market – nå en punkt där bolaget har en nettointäkt på över 10 miljoner DKK.

Företaget innehar per 31/12-2018 en soliditet på 36,9%. Tillväxt i handled revenue, omsättning och EBIT visas i graferna och tabellen nedan

DKK’000 2016 2017 2018 2019E 2020E
Handled revenue 222 9913 19822 40000 100000
Omsättning 118 1086 1341    
EBIT -4339 -4776 -17863    

Figur 4. Nustays handled revenue i DKK’000. Estimaten för 2019 och 2020 baseras på bolagets finansiella mål.

Figur 5. Nustays omsättning och EBIT i DKK’000.

Huvudsakliga risker

Det finns en risk att bolaget inte kan etablera långsiktiga och stabila kund- och leverantörsrelationer och genom detta påverka Nustays försäljning negativt.

Nustays expansion kommer att resultera i större kostnader för företaget. En försening i att kunna nå nya marknader kan resultera i en försämrad omsättning. Det finns en risk att Nustay i framtiden kan behöva ta in mer kapital. Det finns då även en risk att inte lyckas få in tillräckligt med kapital vilket kan leda till förseningar eller minskad omsättning.

Det finns risk att en eller flera av företagets leverantörer bryter kontraktet som ingåtts med Nustay. Detta skulle resultera i negativa konsekvenser för bolaget som exempelvis svårigheter att erbjuda hotell och hotellrum. Detta skulle inte endast ha en negativ inverkan på Nustays omsättning och resultat utan även negativ bad-will för bolaget.

Disclaimer

Dokumentet är upprättat på uppdrag av IPO.se (”Uppdragsgivaren”). Skribenten erhåller ersättning från Uppdragsgivaren för framställandet av dokumentet. Dokumentet är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är således inte avsett att ha en rådgivande verkan. Dokumentet ska därmed inte ses som en rekommendation. Informationen i dokumentet är baserad på källor som av Skribenten bedöms tillförlitliga. Uppdragsgivaren eller Skribenten kan däremot inte garantera att informationen är korrekt. Läsaren är medveten om att dokumentet utgör en sammanfattning av ett prospekt och att informationen således är komprimerad. Uppdragsgivaren och skribenten frånsäger sig med anledning härav allt ansvar för eventuell förlust eller skada, som tillfogas läsaren på grund av vederbörandes användning av dokumentet.

Skribenten eller IPO.se äger varken direkt eller indirekt andelar i Nustay.